Møbler
Brugte
kontormøbler
Maskiner
Papir
Kompagniet

Om Ole Holst

Ole Holst ApS  i sin nuværende skikkelse blev startet i 1965, hvor firmaets nuværende ejer, Ole Holst, begyndte sin karriere inden for kontorforsyning. Umiddelbart efter begyndte en række opkøb af firmaer med rødder inden for branchen de seneste 100 år.
 
Ole Holst ApS har de seneste ti år opkøbt en række kontorforsyninger i Trekantområdet. Samtlige opkøbte virksomheder har på hver sit felt været med til at opbygge en ekspertise, der gør, at Ole Holst ApS i dag er en af Trekantsområdets mest innovative kontorforsyninger. .
 
Ole Holst ApS’ aktiviteter dækker i dag hele Danmark  og er fordelt på kontormøbler, kontorartikler, kontormaskiner, mobiltelefontilbehør, dataudstyr, kopipapir og aftørringsprodukter. Ole Holst Inventar retter sig primært mod kontormiljøer, skoler, møde/konferenceområder, institutioner, hoteller og restauranter samt  kantineområder; områder der kræver indsigt i krav, muligheder og ikke mindst kvaliteter. I tæt samarbejde med bl.a. Arbejdstilsynet og div. BST er det lykkedes virksomheden at løse og indfri de krav, den enkelte bruger har stillet til en arbejdsplads.

Vi har i Ole Holst ApS valgt at lade møbel- og maskinsalg samt større opgaver af anden art håndtere gennem vor projektgruppe. Det betyder, at der altid er en projektansvarlig på en opgave, som vil have ansvaret for oplæg, tilbud, aftale, logistik og aflevering. Det gør, at kunden kun skal koncentrere sig om een person i forbindelse med en opgave. Den projektansvarlige kan ligeledes være koordinator mellem arkitekt, bruger og leverandør (f.eks. gardin- eller gulvmand) og kan i mindre sager være totalleverandør. Vore projektansvarlige har fra 15 til 20 års erfaring inden for indretning.

Projektgruppen tager sig ligeledes af ”storkunder ”, hvor der er indgået leveringsaftaler på kopipapir, kontorartikler, aftørringsprodukter samt møbleringer. Projektgruppen har gennem de seneste år opbygget en erfarings- og videnbank omkring pleje- og  undervisningssektoren. Vi har deltaget i en række uddannelseskoncepter, hvor møbler og indretning har haft en væsentlig rolle. 

Med venlig hilsen
Ole Holst
Fredericia  2018
Åbningstider

Januar
Mandag - Fredag: 08.00-16.00

Februar
Mandag - Fredag: 08.00-16.00

Marts
Mandag - Fredag: 08.00-16.00

April
Mandag - Fredag: 08.00-16.00

Maj
Mandag - Fredag: 08.00-16.00

Juni
Mandag - Fredag: 08.00-16.00

Juli
Mandag - Fredag: 08.00-16.00

August
Mandag - Fredag: 08.00-16.00

September
Mandag - Fredag: 08.00-16.00

Oktober
Mandag - Fredag: 08.00-16.00

November
Mandag - Fredag: 08.00-16.00

December
Mandag - Fredag: 08.00-16.00